روش های نوین تدریس -آموزش بر مبنای فناوری های نوین دیجیتال نوری براری : دانشجوی دکترا رشته فناوری ارتباطات و اطلاع رسانی در آموزش عالی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران، دبیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان، علاقمند به بکار گیری روشها و فنون نوین در آموزش و کلاسداری و به بحث در مورد روشهای ایجاد زیرساخت های آموزش الکترونیکی وآموزش بر پایه کامپیوتر در کشورمان هستم http://marivanict.mihanblog.com 2018-03-17T08:29:26+01:00 text/html 2018-03-12T15:20:49+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران در دانشگاه تهران یرگزار گردید http://marivanict.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><font color="#660000">دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران&nbsp; با هدف بررسی&nbsp; چالش ها و&nbsp; فرصت های پیش روی&nbsp; حوزه یادگیری الکترونیکی ایران در دانشگاه تهران یرگزار گردید. وجود محور های جداگانه&nbsp; این دوره از کنفرانس را&nbsp; از سایر دوره های ان جدا نموده بود. برگزاری&nbsp; جشنواره استارآپ، نمایشگاه تولیدات یادگیری الکترونیکی،جشنواره تولید محتوا و برگزاری کارگاه های متنوع&nbsp; حال و هوای خوبی را به 5 روز برگزاری این نمایشگاه داده بود. در بخش ارائه مقالات نیز اینجانب با ارائه یک مقاله با عنوان یادگیری فناورانه با تلفیق فناوری و پداگوژی: یک راهنمای عمل در آن شرکت نمودم.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><font color="#660000"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/88888.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><font color="#660000"><br></font></span></div> text/html 2018-02-27T09:55:21+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری سمینارها و کارگاههای گروه یادگیری فناورانه دانشگاه شهید بهشتی تهران http://marivanict.mihanblog.com/post/108 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak">گروه پژوهشی یادگیری فناورانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران به همت استاد فرزانه ی حوزه یادگیری الکترونیکی، جناب آقای دکتر مرتضی رضایی زاده اقدام به برگزاری سمینارها و کارگاههایی در راستای به کارگیری هوشمندانه فناوری ها در فرایند یادگیری&nbsp; نموده است. تاریخ و شیوه ثبت نام در این کارگاه هها برای اطلاع علاقمندان در ادامه آورده شده است.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.sbu.ac.ir/Cols/FEP/PublishingImages/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B14/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%2097-96.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-12T15:40:31+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری قبل از انتشار عکس فرزندتان در فضای مجازی، به آینده‌اش فکر کنید http://marivanict.mihanblog.com/post/107 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#cc0000"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">این مطلب در تاریخ </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۶</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> اکتبر </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۲۰۱۶</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> با عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;'The Perils of 'Sharenting&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">در وبسایت</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">&nbsp;</span><em><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">آتلانتیک</span></em><em><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">&nbsp;</span></em><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">منتشر شده است</span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" style="">در وب، بچه‌ها، همانند گربه‌ها، همه‌جاهستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">اکثر کودکان دوساله در آمریکا -طبق یکی از بررسی‌ها در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۰</span><span lang="AR-SA" style="">، بیش از نوددرصد آنان- اکنون در فضای مجازی حضور دارند. بیش از هشتاددرصد از کودکان زیر دو سالْ امروز در رسانه‌های اجتماعی نیز حضور دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">بسیاری از کودکانْ نخستین حضور خود در اینترنت را به‌صورت لکه‌های خاکستریِ پراکنده بر روی عکس‌های فراصوت تجربه می‌کنند که حتی پیش از تولد آن‌ها در صفحات فیسبوک قرار داده شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#660000"><span lang="AR-SA" style="">گاهی اوقات، این کودکان ممکن است پس از پشت‌سرگذاشتن دوران خردسالی دریابند که هویت‌ مجازی آن‌ها، پیشاپیش تا حدود زیادی و به‌طور معمول به‌دست والدین آن‌ها، شکل داده شده است. باتوجه‌به ‌اینکه آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود قابل‌جست‌وجو و قابل‌به‌اشتراک‌گذاری است و ماندگاری بلندمدت دارد، نقش دوگانۀ والد و ناشرْ پرسش‌های بسیاری را دربارۀ حریم خصوصی، رضایت و به‌طور کلی رابطۀ والد با فرزند مطرح می‌سازد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#993300"><span lang="AR-SA" style="">پیامدهای این حجم عظیم از به‌اشتراک‌گذاریْ از مسائل امنیتی بسیار فراتر می‌رود و مشخصه‌های پارادایمی جدید در فرزندپروری را تعیین می‌کند. والدین و پرستاران دیگر صرفاً نگهبان و مراقب کودکان نیستند، بلکه همچنین در بسیاری از موارد به‌طور بالقوه پخش‌کنندگان اطلاعات دربارۀ کودکان خود برای مخاطبان جمعی هستند. این حجم عظیم از به‌اشتراک‌گذاری دارای منافع واضحی برای افراد است، مثل خانواده‌ها و دوستانی که از نظر جغرافیایی دور از هم هستند یا والدینی که به‌منظور کسب مشاوره از دوستان معتمد، جزئیاتی از زندگی کودکان خود را به اشتراک می‌گذارند. اما این مدل جدید همچنین می‌تواند احساس حاکمیت کودک بر چگونگی شکل‌گیری هویت خود را در معرض تهدید قرار دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="">رسانه‌های اجتماعیْ ما را به جهانی فراسوی حریم خصوصی وارد کرده‌اند</span><span lang="AR-SA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">هویت خود را شکل دهند و خود به خویشتن فردی و اجتماعی خویش معنا بخشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">برخی می‌گویند رسانه‌های اجتماعیْ ما را به جهانی فراسوی حریم خصوصی وارد کرده‌اند که، در آن، تصورات جوانان و انتظارات آنان از حریم خصوصیْ وجود خارجی ندارد. با وجود این ادعا، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد نسل دیجیتال هنوز به حریم خصوصی خود در فضای مجازی اهمیت می‌دهد. در یکی از مقالات ارائه‌شده در بیست‌وچهارمین همایش بین‌المللی شبکۀ جهانی اینترنت در سال گذشته، چنین اظهار شده است: «اکنون در فضای مجازی، حتی در بین کودکان، شاهد آن هستیم که رفتار کاربران بیشتر به‌سوی حفظ حریم خصوصی گرایش دارد. اپلیکیشن‌هایی نظیر اسنپ‌چت</span><span lang="AR-SA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">که در آن، بر خلاف اغلب ارتباطات دیجیتالی، از ماندگاری اطلاعات جلوگیری می‌شود- در بین نوجوانان و جوانان بسیار پرطرف‌دار هستند، زیرا به کاربران اجازه می‌دهند لحظات صمیمانۀ خود را، به‌دور از اتفاقات ناگوار یا پیامدهای بلندمدت اپلیکیشن‌های متنی ماندگار، به اشتراک بگذارند</span><span lang="FA" style="">.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2017-11-18T18:27:48+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری نسل دیجیتال از نظریه تا واقعیت http://marivanict.mihanblog.com/post/106 <font face="Mihan-Koodak" size="3">پایه های نظریه ارتباط گرایان بر اساس&nbsp; سیطره شبکه های ارتباطی و البته فناوری های نوین ایجاد کننده این شبکه ها شکل گرفته است.قبل از شروع بحث در این مورد و فرصت اظهار نظر در مورد این نظریه با هم این گزارش را مرور کنیم تا فضا&nbsp; برای بحث در این مورد&nbsp; را در پست های بعدی با هم ادامه دهیم.</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">یک موسسه غیر انتفاعی&nbsp;در امریکا به تازگی آماری منتشر کرده است از میزان استفاده کودکان زیر 8 سال از وسایل الکترونیکی که نشان می دهد 98% از خانواده هایی که فرزندان خردسال دارند امروزه به دست کم یکی از وسایل دیجیتال همچون تلفن های هوشمند و تبلت دسترسی دارند این میزان در شش سال پیش تنها 52% بود و نشان می دهد که استفاده از چنین امکاناتی رشد چشمگیری داشته است به طوریکه استفاده خردسالان از وسایل الکترونیکی با صفحه نمایشگر از 5 دقیقه در سال 2011 به 15 دقیقه در سال 2013 و اکنون به 48 دقیقه در سال 2017 افزایش یافته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">جیمز استیر&nbsp;مدیرعامل و موسسه این موسسه بر این باور است که این تغییر چشمگیر در زندگی کودکان، تجربه کودکی را در زمانه ما متحول کرده است به طوریکه فرزندان ما امروز تجربه ای به کلی متفاوت از دوران کودکی والدینشان را تجربه می کنند که آثار و تبعات آن هنوز ناشناخته است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">سایر اطلاعاتی که این تحقیق منتشر کرده است عبارتند از:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;42% از خردساالان امروز تبلت شخصی دارند این رقم در سال 2013 تنها 7% و در سال 2011 تنها 1% بود.<br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;استفاده از صفحه نمایشگر دیجیتال در بین نوپایان کمتر از 2 سال از 58 دقیقه در سال 2013 به 42 دقیقه در سال 2017 کاهش یافته است که البته می تواند با کاهش فروش دی وی دی های مخصوص نوزادان از جمله "بیبی انیشتین" مرتبط باشد.<br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;تقریبا نیمی از کودکان زیر 8 سال (49%) از صفحات نمایشگر قبل از خواب استفاده می کنند که یکی از علت های اختلالات خواب بین کودکان به شمار می آید.<br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;42% از والدین عنوان کرده اند که تلویزیون "همیشه" یا "تقریبا بیشتر اوقات" در منزل روشن است صرف نظر از اینکه کسی آن را تماشا کند یا خیر. تحقیقات نشان می دهد وجود تلویزیون روشن در پس زمینه خانه، ارتباط و تعامل کودکان و والدین را به میزان زیادی پائین می آورد و موجب تاخیر رشد کلامی کودکان می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">گرچه میزان استفاده از تلفن همراه برای کودکان در سنین پائین کاهش یافته است اما همچنان میزان استفاده از سایر دستگاه ها با صفحات نمایشگر همچنان بالا است. کودکان زیرا 8 سال به طور متوسط 2 ساعت و 15 دقیقه را به طور روزانه در مقابل دستگاه های دیجیتال و هوشمند می گذرانند. نکته قابل توجه این است که کودکان به طور معمول تماشاگران منفعل صفحات نمایشگر هستند و کمتر از نرم افزارهای تعاملی استفاده می کنند و بیشتر وقت خود را به تماشای منفعلانه ویدئو ها می گذرانند. این در حالی است که میزان زمانی که به طور متوسط والدین صرف کتاب خواندن برای فرزندان خود می کنند تنها 30 دقیقه در روز است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="box-sizing: border-box;">این آمار چه معنایی دارد؟</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">آیا تفاوتی در رشد مغزی کودکی که هرگز هیچ دستگاه دیجیتال و هوشمندی را ندیده است با کودکی که وقت زیادی را صرف تماشا یا استفاده از این وسایل می کند وجود دارد؟ پاملا هرتس- دلا&nbsp;موسس موسسه کودکان و نمایشگرها، این طور پاسخ می دهد که "ما نمی دانیم ولی به تازگی پرسیدن از خود را آغاز کرده ایم و تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده ایم و ما فکر می کنیم تاثیر استفاده از این وسایل بر ذهن، رفتار و رشد عاطفی کودکانمان بسیار محسوس است و حتی تاثیرات غیر مستقیمی نیز دارد که شاید هنوز به درستی برایمان مشخص نشده است."</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">نکته اینجاست که رابطه کودکان و صفحات نمایشگر امروزه به طور سرسام آوری در هم پیچیده و زیاد است. مدارس امریکا و بسیاری از نقاط دیگر جهان هر سال میلیونها نمایشگر هوشمند را برای استفاده کودکان حتی در مقطع پیش دبستانی خریداری می کنند و ده ها هزار اپلیکیشن مخصوص استفاده کودکان حتی زیرا یک سال هر ساله تولید و تکثیر می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">از سوی دیگر والدین و پزشکان هر دو نگران اثرات منفی استفاده از این وسایل بر سلامت کودکان هستند و مشکلاتی از قبیل چاقی، اختلالات خواب و اضطراب مزمن را از عوارض جانبی این وضعیت می دانند. با این حال هنوز عده زیادی هستند که معتقدند آموختن نحوه استفاده از کامپیوتر و اینترنت یکی از لوازم زندگی کودکان در قرن بیست و یکم است و نمی توان کودکان را از فواید استفاده از دنیای دیجیتال محروم کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px;">همچنین شواهد نشان می دهد میزان استفاده از تلفن های هوشمند و تبلت ها در خانواده های با سطح درآمد کم نیز تقریبا امروز مشابه با خانواده های با درآمد بالا است. آیا نزدیک شدن میزان دسترسی به لوازم ارتباطی هوشمند و انواع نرم افزارها بین کودکان خانواده های بالادست و فرودست جامعه، نشانه ای از برقراری عدالت اجتماعی است؟</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">نتایج این گزارش از سایت&nbsp;http://www.amoozesh118.com/ گرفته شده است</font></p></div> text/html 2017-11-18T02:51:39+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری فایل های آموزشی نرم افزارهای گروه مایکروسافت آفیس (word+ powr point +excle+access) http://marivanict.mihanblog.com/post/105 <div><br></div><div>برای دریافت فایل آموزش هرکدام از نرم افزارها بر روی نام نرم افزار کلیک نمایید</div><div><br></div><div><br></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/T.pptx" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#990000"><b>نرم افزار پاور پوینت</b></font></div><div style="text-align: center;"></div></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/excel.pdf" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#990000"><b>نرم افزار اکسل</b></font></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/word.pdf" target="" title=""><font color="#990000" size="4">نرم افزار ورد</font></a></div> text/html 2017-07-12T05:09:25+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری ائتلاف خانه و مدرسه علیه بچه ها / زمان تغییر فرا نرسیده است؟! http://marivanict.mihanblog.com/post/104 <br><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="text-align: justify;">انقلاب اینترنت آغاز شده، روش توسعه اقتصادی در اغلب کشورها تغییر کرده،دهکده جهانی مارشال مک لوهان عینیت یافته، دانش روان شناسی مرزهای جدیدی را در نوردیده و روش های آموزشی دو سه دهه پیش به موزه سپرده شده است. در این میان آیا زمان آن نرسیده است که سیستم آموزشی کهنه و نخ نما شده آموزش و پرورش و آموزش عالی سنت گرای کشور ما هم تکانی بخورد و بروز شود؟!</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/4/19/717146_960.jpg" alt="ائتلاف خانه و مدرسه علیه بچه ها / زمان تغییر فرا نرسیده است؟!"></div><span style="text-align: justify;">دیگر وقت آن رسیده که به جای مشق شب و تشویق و ترویج حفظیات و تعیین هدفی موهوم با عنوان «قبولی در کنکور دانشگاه»، روش های آموزشی و تربیت کودکان و نوجوانان را تغییر و نوسازی کنیم، با بهره گیری از سیستم های نوین آموزش و پرورش دانش آموزانی بار آوریم که قدرت "تفکر و تصمیم گیری" داشته باشند، "مسؤولیت پذیری" را بیاموزند، بدانند که این کشور و کره زمین متعلق به آنهاست و باید در "حفظ محیط زیست" شان بکوشند، "حقوق مدنی و شهروندی" را یاد بگیرند.</span></font> </div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-05T13:47:53+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری یادگیری معکوس http://marivanict.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;">در روز های 21، 22، و 23 اردیبهشت 1396، کارگاهی سه روزه برای دبیران درس علوم تجربی شهرستان مریوان جهت آشنایی و آموزش نرم افزارهای تولید محتوای دیجیتال بر اساس روش یادگیری معکوس برگزار گردید.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">در این دوره بیشتر سعی گردید که روش تهیه فیلم های آموزشی تعاملی و ویرایش فیلم های دانلود شده از سایر همکاران و همچنین انتشار و بسته بندی آنها مورد آموزش قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/f1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/f.jpg"></div> text/html 2017-04-22T00:20:47+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری آموزش مسائل جنسی به کودکان http://marivanict.mihanblog.com/post/102 <h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><span style="font-weight: normal;"><font size="4">آموزش مطالب جنسی به کودکانمان موضوع بسیار حساس و چالش برانگیری است که در بیشتر موارد به دلیل تابو بودن موضوع به آن پرداخته نمی شود. سعی می کنم در سلسله مباحثی با همیاری شما این موضوع حساس را پیش ببریم. منتظر کامنت های شما هستم.</font></span></h2><h2 style="font-family: zNassim, Tahoma; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><span style="font-weight: normal;"><font size="4">ممکن است فکر کنید که والدین امروزی در مقایسه با مادر یا مادربزرگهای قدیم، کمی راحت تر می توانند در مورد مسایل جنسی صحبت کنند، چون امروزه برخی از&nbsp; رسانه ها، اینترنت، ماهواره و .. مسایل جنسی را خیلی بیشتر مطرح می کنند.</font></span></h2><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1396/01/2262151301103391112558813917168326201.jpg" alt="آموزش مسائل جنسی به کودکان"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; backface-visibility: hidden; margin: 5px auto !important; padding: 0px !important; line-height: 1.5 !important;"><font size="4">اما علی رغم همه اینهاهنوز هم بچه ها، در شرایطی وارد نوجوانی می شوند که والدین، رهنمودهای بسیار اندکی در مورد مسائل جنسی به آنها می دهند یا در مواردی هم اصلا راهنمایی نمی شوند. اگرچه دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد، اما برخی از والدین به سادگی فکر می کنند در این روزگاری که در اینترنت و ماهواره همه چیز وجود دارد، نوجوانان هم خودشان همه چیز را می دانند و به همین دلیل از مکالمه و صحبت با فرزند خود در زمینه تربیت جنسی سر باز می زنند. آیا واقعا بچه های امروزی از همه چیز مطلعند و دیگر نیازی به آگاه سازی و تربیت جنسی والدین نیست؟</font></p><p style="font-family: Tahoma; outline: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; backface-visibility: hidden; margin: 5px auto !important; padding: 0px !important; line-height: 1.5 !important;"><font size="4">صدالبته نوجوانان ، همیشه نیازمند کمک والدین&nbsp; در راستای کنار آمدن با جنبه های پیچیده بلوغ جنسی خود هستند؛&nbsp; چه بسا که نوجوان نسل امروز بیش از پیش نیازمند کمک و حمایت والدین خود هستند چرا که امروز بیش از هر دوره دیگری مطالب مضر در محیط نوجوان وجود دارد که می تواند ذهن او را به خود مشغول سازد. بدون شک با این همه خطرات بزرگ که در کمین نوجوان امروزی است، تربیت جنسی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.</font></p></div> text/html 2017-03-07T04:55:37+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری کارگاه آموزشی بکارگیری نرم افزارهای تولید محتوای دیجیتال http://marivanict.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak" color="#660000">در روز های پنج شنبه و جمعه، دوازدهم و سیزدهم اسفند کارگاه آموزشی برای دبیران رشته کار و فناوری &nbsp;متوسطه اول شهرستان مریوان به منظور آموزش بکارگیری نرم افزارهای adobe captivate &nbsp;و auto play media studio در تولید محتوای دیجیتال این رشته درسی برگزار گردید. در این کارگاه در مورد شیوه های &nbsp;غنی سازی محتوای تولید شده به وسیله &nbsp;این نرم افزارها، طراحی آزمون های عملکردی دیجیتالی و تعاملی، طراحی ارزشیابی های پایانی به صورت دیجیتال و بدون استفاده از مداد و کاغذ به صورت عملی &nbsp;آموزش داده شد.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="Mihan-Koodak" color="#660000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/1a.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/2a.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-01T04:34:26+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری آموزش نرم افزار کاپتیویت9 (CAPTIVATE .9) http://marivanict.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">نرم افزار adobe captivate یکی از نرم افزار های بسیار مناسب برای تهیه محتوای دیجیتال تعاملی &nbsp;و تهیه آزمون های پایانی از دوره های آموزشی است. این نرم افزار با ارائه امکانات فوق العاده مناسب و با محیط کاربری جذاب و کاربر پسند می تواند ایزار کمکی معلمان در تولید محتوای الکترونیکی باشد. همچنین می توان با این نرم افزار به صورت یک محیط شبیه سازی شده به آموزش سایر نرم افزار های کاربردی و یا سیستمی پرداخت. هرچند که این نرم افزار را شرکت امریکایی adobe به بازار روانه نموده است و بکارگیری قانونی آن با مشکلات زیادی همرا است اما می توان از نسخه دموی یک ماهه آن &nbsp;که هیچ محدودیتی در امکانات آن با نسخه اصلی ندارد،استفاده نمود .</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">به دلیل وجود نسخه های متعدد این نرم افزار در سایت های ایرانی دانلود نرم افزار نسخه نرم افزار را در وبلاگ &nbsp;قرار نداده ام اما از این پس در هر جلسه سعی می کنم &nbsp;فیلم آموزش &nbsp;کار با آن را &nbsp;به اشتراک بگذارم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای دانلود محتوای آموزشی جلسه اول &nbsp;روی دگمه زیر کلیلک نمایید</font></div><div style="text-align: center;">فیلم آموزشی جلسه اول طریقه نصب نرم افزار:<a href="http://s1.picofile.com/file/8287157734/1_InstallCaptivate9.wmv.html" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فیلم آموزشی جلسه دوم: ساخت یک پروژه جدید<a href="http://s5.picofile.com/file/8288725918/2_CreateNewProject.wmv.html" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a></div> text/html 2016-11-09T02:25:42+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری سبد مهربانی http://marivanict.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: large;">گاهی &nbsp;مواقع کارهای بزرگ را &nbsp;کوچکترهای ما &nbsp;به شیوه ای انجام می دهند &nbsp;که آدم از آن لذت می برد. &nbsp;همه &nbsp;ما دوران دانش آموز بودن خود را به یاد دازیم و &nbsp;زنگ ورزش و &nbsp;داشتن لباس ورزشی &nbsp;مناسب &nbsp;یک موهبت بود &nbsp;که همه نمی توانستند داشته باشند. &nbsp;دانش آموزان &nbsp;دبیرستان نمونه دولتی پیشگامان &nbsp;مریوان با درک &nbsp;این احساس &nbsp;همکلاسی های خود در روستاهای محروم با تهیه 7 جفت لباس ورزشی و &nbsp;15 ست لباس یکدست ورزشی &nbsp;با هماهنگی دبیر تربیت بدنی خویش آنها را &nbsp;به &nbsp;دانش آموزان دو روستای محروم شهرستان مریوان &nbsp;تقدیم نمودند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/pic/DSC00862.JPG"></div> text/html 2016-09-19T03:05:17+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری بوی ماه مهر http://marivanict.mihanblog.com/post/98 <p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اولین روز دبستان بازگرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کودکی های قشنگم بازگرد</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کاش میشد باز کوچک میشدم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لااقل یک روز کودک میشدم</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یاد آن آموزگار ساده پوش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یاد آن گچ ها که بودش روی دوش</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ای معلم نام و هم یادت به خیر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یاد درس آب بابایت به خیر</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ای معلم ای دبستانی ترین احساس من &nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">باز گرد این مشق ها ر ا خط یزن</font></strong></p> text/html 2016-08-03T08:15:59+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری مدیریت زمان با تکیه بر فناوری های جدید در مدیریت آموزشگاهی http://marivanict.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">مدیریت زمان با تکیه بر فناوری های جدید در مدیریت آموزشگاهی " این موضوع عنوان نشستی بود که در مدت دوروز با مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان مریوان برگزار گردید. &nbsp;در این نشست سعی گردید که با یک دید جدید به مدیریت زمان در ساعات آموزشی و چیزی فراتر از تایم تیبل نمودن زمان به این موضوع نگریسته شود. مواردی که روی آن بسیار تاکیید گردید؛ ضرورت تعریف شاخص های &nbsp;تربیتی برای هر آموزشگاه با توجه به شرایط و علایق دانش آموزان آن مدرسه &nbsp;و برنامه ریزی برای اجرای &nbsp;شاخص های انتخاب شده بر مبنای بکارگیری فناوری های نوین بود. مدیر آموزشی باید این تواناتیی را در خود داشته باشد که بتوان دست به انتخاب اولویت های تربیتی برای آموزشگاه خود بزند &nbsp;و &nbsp;و هرگز به دنبال اجرای تمامی اهداف مد نظر و رسیدگی به تمامی موارد خواسته شده نباشد که بودجه و امکانات واحد اموزشی مانع از رسیدن به هیچکدام از انها می گردد. در ادامه نشست روش برنامه ریزی با تکنیک PERT را توضیح &nbsp;دادم و روش انتقال &nbsp;نمودار تهیه شده بر روی اپلیکیشن های تنظیم زمان در گوشی های &nbsp;هوشمند و اندروید توضیح داده شد. همچنین شیوه بکارگیری از نرم افزار END NOTE در این راستا هم توضیح داده شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/T.pptx" target="_blank" title="POWER POINTE"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">برای دانلود پاور پوینت این نشست روی دگمه زیر کلیک نمایید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/IMG_20160728_122558.jpg"></div><div style="text-align: justify;"></div></a><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> text/html 2016-05-26T03:43:41+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری اولین همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکر و پژوهش http://marivanict.mihanblog.com/post/96 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000">دوستان و همکارن گرامی &nbsp;؛&nbsp;اولین همایش &nbsp;ملی برنامه درسی علوم تجربی &nbsp;در ارتقاء مهارت</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000">&nbsp;های تفکر و &nbsp;پژوهش در شهر اصفهان برگزار می گردد. فرصت ارسال مقاله برای این همایش</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000">&nbsp;تخصصی &nbsp;تا پایان خرداد 1395 تمدید شده است.&nbsp;</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="box-sizing: border-box;">محورهای&nbsp; همایش&nbsp; برنامۀ درسی علوم تجربی و ارتقاء مهار ت های تفکر و پژوهش&nbsp;&nbsp;</strong></span></span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;1-&nbsp; رویکردها و اهداف&nbsp; برنامه درسی در آموزش علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 2- تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 3-&nbsp; رویکردهای آموزش پژوهش محور در&nbsp; برنامه&nbsp; درسی علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 4- روش های ارزشیابی پژوهش محور در&nbsp; برنامه&nbsp; درسی علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 5- پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشیابی&nbsp; مدرسه ای</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 6- پژوهش محوری&nbsp; و صلاحیت های حرفه ای&nbsp; معلمان علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 7- فناوری اطلاعات&nbsp; و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 8-نوع محیط، محتوا و منابع یادگیری&nbsp; و آموزش پژوهش محور در علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 9-جربیات برتر پژوهش محوری&nbsp; در آموزش علوم تجربی</span><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box; line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp; 10- آموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه&nbsp; درسی علوم تجربی</span></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br></span></font></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/385/1153414/download.jpg"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#330000"><span style="line-height: 17.1429px; text-align: justify; background-color: rgb(204, 255, 255);"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-04-07T07:42:58+01:00 marivanict.mihanblog.com نوری براری نقش معلمان آینده، در فرایند آموزش، چگونه خواهد بود؟ http://marivanict.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">با سیطره فناوری ها بر محیط زندگی و محیط های اموزشی ، بدون شک نقش و وظیفه معلمان نیز دچار دگرگونی و تغییر شده و خواهد شد.&nbsp;</span><span style="font-size: large; text-align: right;">هدف این بحث &nbsp;بررسی دیدگاه های مختلف نظریه پردازان علوم تربیتی در این زمینه</span><span style="font-size: large; text-align: right;">&nbsp;می باشد.تغییرات سریع و عمیق اجتماعی تاثیر زیادی امروزه بر تدریس در موسسه های آموزشی گذاشته است..قتی که اجتماعات ما با این همه تغییرات بنیادی مواجه شد،ما در مدل اموزش و برنامه معلمان خود تغییر ایجاد نمودیم اما این تغییرات جدید اموزشی</span><span style="font-size: large; text-align: right;">&nbsp; </span><span style="font-size: large; text-align: right;">در فضای همرا با سرخوردگی ایجاد شد.تغییرات سیستم اموزشی از آموزش</span><span style="font-size: large; text-align: right;">&nbsp; </span><span style="font-size: large; text-align: right;">نخبگان به سیستم اموزشی عمومی برای همگان نه تنها منجر به افزاریش تعدا معلمان و دانش اموزان گردید بلکه مباحث و مشکلاتی را در مورد کیفیت آموزشی پیش کشید.چگونه می توانیم در این موقعیت با همه چالس های فردی و اجتماعی به تعریف دوباره نقش معلم بپردازیم. تدریس امروزه بسیار مشکل تر از بیست سال پیش شده است و همین مسئله چالش های را پیش و روی معلمان در آینده قرار داده است. در ادامه شما را با ترجمه جدیدترین نظرات زیمنس در این زمینه آشنا می نمایم و منتظر دیدگاه شما درباره این موضوع هستم.</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p>